Pei-Shan Tsai
Hsiao-Yean Chiu
Tsai-Wei Huang
Min-Huey Chung
Fang Liu
Kee-Hsin Chen
Chueh-Ho Lin
Kuei-Ru Chou
Chiou-Fen Lin
Hsiu-Ting Tsai
Shu-Yu Kuo
Chia-Chi Chang
Chii Jeng
Pi-Hsia Lee
Chia-Chin Lin
Yeu-Hui Chuang
Pi-Chen Chang
Su-Ru Chen
Nae-Fang Miao
Mei-Ju Chi
Fu-Chih Lai
I-Hui Chen
Hui-Chuan Huang
Wen-Pei Chang
Ing-Jy Tseng
Meei-Ling Shyu
Shu-Chun Lee
Yu-Huei Lin
Li-Fong Lin
Huei-Ling Chiu
Shu-Fen Kuo
Hsin-Yen Yen
Chia-Hui Wang
 Li-Chung Pien
Gong-Hong Lin
Ruey Chen
Ching-Yi Chang
Chun-De Liao
Hui-Chen Lin
Rou-Xi Bai
Yu-lin Wu
Po-Yin Chen
Basia Belza
Tamar Heller
Ann Kurth
Elizabeth Madigan
Richard Ricciardi
Yu-Chun (Erin) Huang
Manager
Yu-Chun (Erin) Huang

College of Nursing

Ext. #6339
Min-Ting (Noel) Wu
Secretary
Min-Ting (Noel) Wu

College of Nursing (International Affairs), Website Administrator

Ext. #6345
Tzu-Shan (Alicia) Huang
Secretary
Tzu-Shan (Alicia) Huang

School of Nursing (Master/Ph.D. Program)

Ext. #6315
Sheng-Bin (Ben) Pan
Secretary
Sheng-Bin (Ben) Pan

School of Nursing (Bachelor Program)

Ext. #6342
Ya-Hui (Lily) Tsai
Secretary
Ya-Hui (Lily) Tsai

Master Program in Long-Term Care

Ext. #6316
I-Han (Celene) Su
Secretary
I-Han (Celene) Su

Post Baccalaureate Program in Nursing

Ext. #6346
Yen-Chih (Abner) Chen
Secretary
Yen-Chih (Abner) Chen

School of Gerontology Health Management

Ext. #6338
Yu-Shan Lin
Assistant
Yu-Shan Lin

Higher Education SPROUT Project

Ext. #6344
Yu-Huei Lin
Project Assistant
Yu-Huei Lin

University Social Responsibility Project

Ext. #6347