Kuei-Ru Chou
Min-Huey Chung
Chiou-Fen Lin
Pi-Chu Lin
Hsiu-Ting Tsai
Shu-Yu Kuo
Fang Liu
Hsiao-Yean Chiu
Wen-Hsuan Hou
Chia-Chi Chang
Hsiu-Ju Chang
Pi-Hsia Lee
Chia-Chin Lin
Pei-Shan Tsai
Chii Jeng
Pi-Chen Chang
Mei-Ju Chi
Yeu-Hui Chuang
Fu-Chih Lai
Tsai-Wei Huang
Su-Ru Chen
I-Hui Chen
Nae-Fang Miao
Hui-Chuan Huang
Wen-Pei Chang
Meei-Ling Shyu
Ing-Jy Tseng
Shu-Chun Lee
Yu-Huei Lin
Chueh-Ho Lin
Li-Fong Lin
Wei-Shan Chin
Huei-Ling Chiu
Shu-Fen Kuo
Kee-Hsin Chen
Hsin-Yen Yen
Chia-Hui Wang
 Li-Chung Pien
Ping-Yu (Phoenix) Kuo
Manager
Ping-Yu (Phoenix) Kuo

College of Nursing

Ext. #6339
Min-Ting (Noel) Wu
Secretary
Min-Ting (Noel) Wu

College of Nursing (International Affairs), Website Administrator

Ext. #6345
Chi-Lung (Ivan) Chang
Secretary
Chi-Lung (Ivan) Chang

School of Nursing (Master/Ph.D. Program)

Ext. #6315
Sheng-Bin (Ben) Pan
Secretary
Sheng-Bin (Ben) Pan

School of Nursing (Bachelor Program)

Ext. #6342
Ya-Hui (Lily) Tsai
Secretary
Ya-Hui (Lily) Tsai

Master Program in Long-Term Care

Ext. #6316
I-Han (Celene) Su
Secretary
I-Han (Celene) Su

Post Baccalaureate Program in Nursing

Ext. #6346
Yen-Chih (Abner) Chen
Secretary
Yen-Chih (Abner) Chen

School of Gerontology Health Management

Ext. #6338
Yu-Shan Lin
Assistant
Yu-Shan Lin

Higher Education SPROUT Project

Ext. #6344
Yun-Chi (Carol) Liao
Assistant
Yun-Chi (Carol) Liao

University Social Responsibility Project

Ext. #6341
Huey-Jiun (Mac) Bih
Project Assistant
Huey-Jiun (Mac) Bih

University Social Responsibility Project

Ext. #6347